Algemene Voorwaarden

Particulieren die de aanvraag indienen dienen van de bestemde gebouwen en of bedrijfsgebouw aan huis dienen zelf officieel eigenaar te zijn van het gebouw, huurders hebben geen recht op subsidie.

De subsidie van €4.000 is enkel van toepassing voor particulieren die €1000 of meer schadevergoeding toegekend hebben van het IMG of TCMG.

Alle subsidies zijn enkel geldig voor gebouwen die zich in het versterkingsprogramma van het NCG (Nationaal Coördinator Groningen) en/of in het waardedalingsgebied gedefinieerd door het SNN bevinden of binnen het trillingsgebied aangeduid door het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

Alle maatregelen waarvoor u subsidie aanvraagt moeten binnen 3 jaar uitgevoerd zijn. Voor de €4000 waardevermeerderingsregel geldt dat de maatregelen binnen 1 jaar uitgevoerd moeten zijn.  Subsidiesgroningen.nl is niet aansprakelijk als de werkzaamheden niet op tijd zijn uitgevoerd. De werkzaamheden kunnen steekproefsgewijs gecontroleerd worden. Behoud daarom altijd de eindfacturen en betaalbewijzen. Subsidiesgroningen.nl is niet verantwoordelijk voor financiële sancties van het SNN, NCG of andere organisaties van de overheid als u de maatregelen niet laat uitvoeren.

Bij het aanvragen van een subsidie via subsidiesgroningen.nl (onderdeel van nationalesubsidies.nl) ga ik akkoord met een vast tarief van €299,- incl. btw. Wanneer er geen subsidietoekenning is rekent subsidiesgroningen.nl geen kosten (No Cure No Pay principe). Subsidies Groningen beschouwt een traject als succesvol op het moment dat de financiële middelen op de rekening van de cliënt zijn bijgeschreven. Indien niet wordt voldaan aan de vaststellingscriteria zoals bepaald door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), heeft de cliënt geen recht om de kosten van het subsidiëringstraject te herroepen op basis van het principe ‘geen resultaat, geen vergoeding. Zodra bij ons een positieve beoordelingsbrief is binnengekomen, beschouwen wij het traject als succesvol.

Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) t.a.v. bedrijven en inclusief btw t.a.v. consumenten, tenzij anders overeengekomen.

Subsidiesgroningen.nl zal hun succesvergoeding pas in rekening brengen nadat u subsidie deels of volledig heeft ontvangen, u betaalt altijd achteraf.

Subsidiesgroningen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de subsidie niet (meer) wordt meegenomen in het behandeltraject van het SNN. Subsidiesgroningen.nl is niet aansprakelijk voor beleidswijzigingen van het SNN en heeft hier geen invloed op.

Subsidiesgroningen.nl bewaart uw gegevens 2 jaar na aanvraag voor eventuele controles, 730 dagen na aanvraag zullen uw gegevens worden verwijderd. Mocht u uw aanvraag willen annuleren, dan zullen uw gegevens binnen een maand worden verwijderd.

Bij het opschorten van werkzaamheden van Subsidiesgroningen.nl, is subsidiesgroningen.nl niet verantwoordelijk.